Facebook Pixel

M2M Fiyatları

250 MB

12/Ay


 • Faturalı hat
 • Dijital veya e-Devlet ile hemen abonelik
1 GB

24/Ay


 • Faturalı hat
 • Dijital veya e-Devlet ile hemen abonelik
4 GB

45/Ay


 • Faturalı hat
 • Dijital veya e-Devlet ile hemen abonelik
8 GB

69/Ay


 • Faturalı hat
 • Dijital veya e-Devlet ile hemen abonelik
15 GB

119/Ay


 • Faturalı hat
 • Dijital veya e-Devlet ile hemen abonelik
1 GB

135/Yıl


 • Faturalı hat
 • Dijital veya e-Devlet ile hemen abonelik
2 GB

175/Yıl


 • Faturalı hat
 • Dijital veya e-Devlet ile hemen abonelik
 • M2M/IoT Tarifesi ve paketlerinden sadece "iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi yapmayacak” kurumsal faturalı hat sahibi aboneler, hatlarının İnternet APN'e kapatılmasını ve Netgsm tarafından sağlanan Kurumsal APN'in hatlarına tanımlanmasını kabul etmişlerdir.
 • M2M/IoT Paketleri’nden kurumsal ve bireysel faturalı aboneler yararlanabilecektir.
 • M2M/IoT Paketleri iptal edilmediği sürece her fatura dönemi otomatik olarak yenilenecektir.
 • M2M/IoT paketleri sadece yurtiçi kullanımda geçerli olup, hediye edilemez ve 3. kişilere devredilemez.
 • Paket fiyatları ve tarifelere %10 ÖİV ve %20 KDV dahildir.
 • Paketler iptal edilmediği takdirde otomatik olarak yenilenecektir.
 • M2M/IoT paketleri kullanım hakkı aylık paketlerde sadece bir ay, yıllık paketlerde bir yıl geçerlidir bir sonraki döneme devretmez. Paket aşımlarında ilgili pakete tanımlı olan ek paketler otomatik olarak tanınmlanacaktır.
 • M2M/IoT paketleri sadece M2M/IoT amaçlı servislerde kullanıma sunulabilir, aksi takdirde abonenin M2M/IoT paketi kullanımı iptal edilecek ve varsa yararlandığı indirimler cezai bedel olarak yansıtılacaktır.
 • M2M/IoT paketlerinde kullanım hakkının dolması sonucu paket aşımları 0,09 TL/MB üzerinden veya tanımlı ise ek paket üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Paketlerin aktivasyon ve deaktivasyon zamanlarında paket ücretleri gün bazında hesaplanarak yansıtılacaktır.
 • M2M/IoT paketi alan abonelerin 3G aboneliği otomatik olarak başlatılacaktır.
 • M2M/IoT paketinin, M2M/IoT tarifelerinden herhangi birine tanımlanması durumda gerekli koşullar yerine getirilmelidir (Hatlar internet APN’e kapatılmalı ve Kurumsal APN tanımlanmalıdır).
 • Taahhüt verilmişse süresi dolmadan önce, abonenin kendi isteğiyle hattını kapatması, faturasız bir tarifeye geçmesi, hattının tarifesini M2M/IoT tarifeleri dışında bir tarifeye geçirmek suretiyle değiştirmesi, Netgsm tarafından haklı nedenle kapatılmasına sebebiyet vermesi, hattını başka 3. gerçek ya da tüzel kişiye devretmesi, numarasını başka bir operatöre taşıması veya taahhütlü mobil internet paketi aboneliğinin iptalini talep etmesi halinde, abone, M2M/IoT paketlerinden yararlanmaya devam edemeyecek, taahhütnamede de belirtildiği şekilde fesih/devir/taşıma/faturasız tarifeye geçirme tarihinden itibaren o tarihe kadar uygulanan indirimlerin tümü düzenlenecek olan faturasına tek seferde yansıtılacaktır.
Birim Fiyat
Standart T-1 / M2M/IoT Data Tarifesi 1 Kb 0,000088 TL
* Fiyatlarımıza ÖİV ve KDV dahildir.