NETGSM - TOPLU SMS - BAŞLIKLI SMS - Sabit Telefon - Sanal Santral - 0850li Numara  

Numaranı taşı, avantajlardan yararlan!

0850'li numaranızı veya 0212, 0312 vb. alan kodlu numaralarınızı Netgsm'e taşıyarak yeni nesil ip haberleşme hizmetlerinden hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Bireysel Aboneler için gerekli belgeler

Bireysel Numara Taşıma Formu
Bireysel Abonelik Sözleşmesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Adına kayıtlı Fatura ASLI yada İkametgah Belgesi ASLI (son 3 aya ait)

Kurumsal Aboneler için gerekli belgeler

Kurumsal Numara Taşıma Formu
Kurumsal Abonelik Sözleşmesi
Yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi
Vergi levhası fotokopisi
İmza sirkülerinin fotokopisi

Birden fazla numara taşıma işlemi için gönderilmesi gereken ek belge

Toplu Aktivasyon Bilgi Formu
Numara taşıma işleminizin başlayabilmesi için lütfen ilgili belgeleri imzalayarak
"Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No:194 Macunköy-Yenimahalle / ANKARA" adresine gönderiniz.