SMS HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ


A- GENEL ŞARTLAR

 • Kurum tarafından internet erişiminin olduğu her yerden, yüklenicinin sağladığı web portalı üzerinden Mobil ve Sabit telefonlara SMS gönderimi sağlanabilmeli.
 • Yüklenici tarafından sağlanacak masaüstü yazılımı ile Kurum bilgisayarı üzerinden SMS gönderim hizmeti sağlanabilmeli.
 • Sistemde kayıtlı numaralar grup ismi ve grup kodu ile tutulmalı. Acil durumlar için,internet erişiminin olmadığı durumlarda,ihtiyac duyulduğu anda kullanıcı cep telefonu (sisteme kaydolurken belirtilen cep telefon numarası) ile sistem numarasına grup kodu ve mesaj belirtilerek sms gönderimi başlatılabilmeli.
 • Kurum, Excel programına yüklenen eklenti ile, Excel çalışma ortamından pratik olarak SMS gönderebilmeli.
 • Android ve IOS işletim sistemli akıllı telefonlarla gruplarına, rehberine veya belirtilen numaralara SMS atan, aynı anda verilen abone numarası üzerinden sesli görüşme yapılabilen uygulama programı olmalı.
 • SMS API Servisi hizmeti sayesinde kurum otomasyon programları tarafından SMSleri göndermeyi desteklemeli. Bu çerçevede http API, XML API, SOAP API servisleri kullanılabilmeli.
 • Pilot abone belirlenerek, istenen abonelerin pilot abonesinin kredisini kullanarak SMS gönderimi ve heryöne telefon görüşmesi yapması sağlanabilmeli.
 • Belirlenen Ana kullanıcıya bağlı abonelere, ana kullanıcının kendi limitine kadar istediği miktarda kredi dağıtması yapılabilmeli ve ana kullanıcı bu abonelerin bilgilerine ulaşabilmeli.
 • Interaktif SMS Servisi ve web arayüzü ile yüklenici tarafından, kuruma tahsis edilecek telefon numarasına gelen SMSleri alabilmeli ve sorgulayabilmeli.
 • Türkçe karakter desteği ile SMS gönderebilmeli. Türkçe karakterli gönderilen SMS’ler de 150 karakter 1 SMS olarak ücretlendirilmeli.
 • 11 karaktere kadar alfanümerik başlık desteği sağlanmalı. Abone numarasıyla gönderim yapılabilmeli.
 • Alfanümerik başlıkla gönderimlerde SMS’in sonuna eklenecek operatör kodu otomatik olarak eklenmeli ve 155 karakter 1 SMS olarak ücretlendirilmeli.
 • Standart karakter ile SMS gönderimlerinde 912, Türkçe karakter ile SMS gönderimlerinde 883 karaktere kadar uzun SMS desteği sağlanmalı. Uzun SMS abonelere tek bir metin şeklinde ulaşmalı. Ücretlendirilmesi ise mesaj uzunluğuna göre hesaplanmalı.
 • Gönderilen SMS Paketlerinin durum bilgisini detaylı raporlama (iletilen, beklemede olan ve telefon numarası hatalı olan numaraların raporları ayrı ayrı alınmalı) ile sonuçlarını görme imkanı sağlanmalı.
 • İletilmeyen SMSler için ücret talep edilmemeli.
 • Kuruma 08:00 – 24:00 saatleri içerisinde yüklenici web portalı üzerinden ve telefonla SMS gönderimi ile ilgili veya teknik konularda Online destek hizmeti verilmeli.
 • Kurum, grup ve telefon rehberini aboneliğine yükleyebilmeli bu konu ile ilgili yüklenici tarafından istenirse teknik destek sağlanmalı.
 • Text dosyası veya excel dosyasını içeri aktarma özelliği ile SMS gönderimini sağlayabilmeli.
 • Özel Gün SMS Modülü ile doğum günü kutlama, evlilik yıldönümü kutlama vs. SMSler otomatik gönderilebilmeli.
 • Uyarı ve Hatırlatma sistemi ile SMSlerin ve aboneliğin özel durumlarını ve sonuçlarını sistemde kayıtlı abone cep telefonuna veya mail adresine gönderebilmeli. Bu bildirimleri kurum personelin kendisinin ayarlayabileceği bir pnel olmalıdır.
 • Web arayüzünden tanımlanabilen kara liste uygulamasıyla SMS gönderilmeyecek numaraların girişi yapılabilmelidir.
 • Aynı anda farklı numaraya farklı içerikte mesaj gönderme imkânı olmalı. Aynı anda birden fazla GSM numarasına herbirine aynı veya ayrı içerikli SMS gönderimini desteklemeli.
 • Çoklu SMS gönderim listesinde yanlış olan numara olsa dahi diğer numaralara SMS gönderimi engellenmemeli.
 • İsme özel hitaplı SMS gönderimi sağlanabilmeli.
 • Hazır veritabanını rehbere yükleme olanağı sağlanmalı.
 • Aynı numaraya aynı SMS in, belirli süre içinde birden fazla gönderimi engellenebilmeli.
 • İleri tarihli SMS gönderimi olmalı. İleri tarihli ayarlanmış , mesaj kuyruğunda gönderilmeyi bekleyen SMS'ler gerekli görüldüğünde kurum tarafından iptal edilebilmeli.
 • Gelişmiş rapor alınabilmeli. Gelişmiş raporlama kriterleri (Kuruma sağlanacak ekranlardan, Kurum yetkilisi Çözüm Ortağından talep etmek zorunda kalmadan aşağıdaki raporları kendisi alabilmeli)
  a- İki tarih arası sorgulama
  b- Alfanumerik başlık bazında sorgulama
  c- Aylık atım miktarlarını sorgulama
 • Kurum aboneliğine ait gruplara,numara listesine, GSM numaralarına, Sabit telefonlara web arayüzünden kurum personeli tarafından sınırsız sayıda arama ve anket tanımlaması yapılabilen web arayüz olmalı ve bu tanımlamalarla Sesli SMS gönderebilmeli, telefonla anket yapılabilmeli. Bu anket ve aramaların grafikleri anında oluşabilmeli.
 • Kurumun gönderdiği SMS, öncelikle kurumun belirttiği kurum kontrol kişisine otomatik olarak atılacak, kurum kontrol kişisinin onay vermesi durumunda kurumun belirlediği grup ve kişilere atılacaktır.
 • Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi dahilinde sahadan toplanmış olan tüm verilerin SMS programı içine alınması için ücretsiz destek sağlanmalı.
 • Kurumun kullandığı otomasyon sistemi ile entegrasyon yapılabilmeli, Kurum isterse otomasyondaki tüm veriler, SMS programı içine aktarılabilmeli.
 • Faturalama işlemi; aylık olarak yapılacak ve o aya ait gönderilen başarılı SMS sayısına göre ödenecek miktar hesaplanmalıdır. Bu kapsama, Kurumun tüm müdürlükleri dâhil edilmelidir.
 • Kurumdan gelen eğitim talepleri sözleşme süresince bir defa yerinde, diğer zamanlarda telefonla veya online karşılanmalı.
 • Yapılacak olan SMS ihalesine Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu'ndan kullanım kapsamında yetkilendirilmiş İşletmeci lisansı bulunan Türkiye içinde hizmet veren Mobil ve Sabit Telefon İşletmecileri teklif verebilir.
 • Web üzerinden gelen SMS ile sınırsız sayıda anket tanımlanabilmeli, raporları ve grafikleri otomatik oluşmalı.
 • Yüklenici tarafından verilen abone numarasına gelen interaktif SMS teki kelimelere göre göre farklı kaydedilmiş metinleri SMS olarak cevap veren ve web arayüzünden tanımlanıp, raporlanabilen, kurum personelinin sınırsız sayıda tanımlama yapabileceği bir hizmet verilmelidir.
 • Belirlenen abone numarasına belirlenen durak numarası ve otobus numarası bir GSM numarasından SMS olarak gönderildiğinde otobüsün belirtilen durağa ne kadar sürede geleceği SMS ile bildirilmeli, Aynı numara telefon ile arandığında sesli olarak durak numarası ve otobus numarası tuşlanarak otobüsün geliş süresi sesli olarak dinlenebilmelidir. Bunun için Kurumun araç takip sistemiyle haberleşme sağlanmalıdır. Kurum araç takip sistemiyle ilgili bağlantılarda gerekli izinleri verecektir.
 • Web üzerinden abonelik bazında tanımlanabilen, ayarlanabilen ...... adet kamerasız ve ....... adet kameralı güvenlik modülü verilecektir. Bu güvenlik modülleri SIM kartlı olmalı, Abone numarasına SMS ile elekrikğin kesilmesi /gelmesi, ayarlanan aralıklarla ortsmın ısı değerini, ortam daki istenmeyen zamandaki hareketleri, kapı açılmalarını bildire bilmeli ve web üzerinden yöneterek belirli bir röleyi çekerek kumanda yapabilmelidir. Alarm durumlarını girilen GSM numaralarına SMS ile otomatik bildirmelidir. Kameralı güvenlik modülü oluşan hareketlerin videolarını çekerek merkez server'a gönderebilmeli ve SMS ile uyarabilmelidir. Kameraya web üzerinden bağlanılıp canlı izleme yapılabilmeli, ölçülen durumlarla ilgili raporlar alınabilmelidir.
 • Fiyat teklifinde Kameralı ve kamerasız güvenlik cihazlarının fiyatları ayrıca belirtilmelidir. Kurum bu cihazları %50 oranında artırıp azalta bilecektir. Ancak değerlendirme belirtilen adetlerin toplam fiyatı üzerinden yapılacaktır. Güvenlik cihazlarının Kurulumu sözleşmenin imzalanmasından sonra 1 ay içerisinde Kurumun göstereceği yerlere kurulacaktır. Güvenlik cihazlarına takılacak SIM kartlar kurum tarafından yükleniciye teslim edilecektir.
 • Verilen Tekliflerin değerlendirmesi ......... (..........) adet SMS ve ........ adet kamerasız, ....... adet kameralı güvenlik cihazı üzerinden ÖİV dahil KDV hariç fiyat toplamı üzerinden en uygun olanına göre yapılacaktır. Ödemeler Güvenlik cihazlarında kurulumun arkasından geçici kabulden sonraki 1 ay içerisinde, SMS de ise takvim ayı sonu itibariyle ulaşana göre düzenlenecek hakediş raporuna göre ertesi ay sonuna kadar yapılacaktır.
 • Toplu (Bulk) SMS gönderimlerinden önce yetkilinin sisteme kayıtlı cep numarasına onay şifre SMS'i gönderilebilmeli ve yetkili, gelen SMS'i cevaplayarak SMS gönderimini başlatabilmelidir.